Netdoktor.se sprider dödlig smitta i vården!
Sanning och konsekvens- Föreställ dig dödlig smitta sprids bland journalister och nyhets redaktioner - vad skulle du göra?
" Jag är stolt över att vara Vårdförbundets största visselblåsare -men är också brottsoffer" 

Världsepidemi - Klart och tydligt hepatit C!
” Jag förstår din synpunkt att vårdpersonal som kan ha exponerats för blodsmitta bör uppmärksammas i utbildningen, så jag kommer att lägga till information om denna risk.
Soo Aleman.
Bitr överläkare, docent. Gastrocentrum/Infektionskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset.


Inledning netdoktor.se
För vissa framstår banalt att riskgrupper exkluderas i en utbildning till vården på netdoktor.se  för tid av global hepatit epidemi och 400 miljoner smittade trots repris 1980-tal HIV epidemi men….


Hepatit C är vårdens asbest lika mycket som asbest är för manligt dominerade yrken det måste statsministern och regeringen förstå. Eventuella kortsiktiga vårdpolitiska, fackliga och juridiska dilemmen står sig slätt i sammanhang Internationell yrkesetik som vilar tungt över läkar-och sjuksköterskekår i Sverige.

”Karolinska etikens Tjernobyl” är etikett professor Bo Risberg satt på Macharini skandal. Hepatit C är vårdens asbest eller vårdens tsunami där dödlig infektion nästan utan symptom spridits i vården och botande medicinsk behandling  finns - utöver en av världens främsta experter på plats i Stockholm: professor Ola Weiland Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

"Stockholm ödes-och snö apokalyps i dubbel bemärkelse" Vem orkar sopa snöhögar framför Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet - Kejsarens nya kläder ikläds Nya Karolinska till facila pris 14.5 miljarder skattekronor?  Motsvarande skrytbygge återfinns ingen annan plats i Europa eller U.S.A. så finns pengar och politisk vilja - för inte är det vårdens kvinnor eller skattebetalarna som efterfrågat Nya Karolinska!

Peter Woldawski fällde tre riksrevisorer och Karolinska etikens Tjernobyl fällde härskarödlor av vårdbaroner och baronessor. I elfte timmen finns ingen nödutgång för vården att avstå öppna käften från vårdhistoriens största svek för folkhälsovetenskap och svenska folket!

Klappjakt har pågått mot budbäraren antal år där tystnadens kultur vållat betydande skada  Nobelvetenskap där världshepatitdag 28 juli uppmärksammas till minnet 1976 Nobelpris och läkaren Baruch Blumberg . 2016 världshepatitdag uppmärksammades i 174 länder och 106 regeringar var involverade på ett eller annat sätt men Sverige var semesterstängt. Omvärlden följer i tystnad det som pågår i Stockholm från de som infekterat det finaste vård- och omsorgen har kvar: Alfred Nobel och Nobelpris i medicin!

"En usel svenskhistoria": För Sverige tog allt slut i Geneve 28 maj från majoritetsbeslut 192 nationer antog historisk hepatit resolution - inklusive 193 nationer där folkhälsominister Gabriel Wikström mig veterligen var på plats i Geneve. Under juni månad antog Regeringen i Norge nationell handlingsplan hepatit där riskgrupper transfusionsöverförd hepatit C och vårdpersonal inkluderas, och 27 juli klargjorde Gabriel Wikström sina positioner för (m) riksdagsledamot  Jenny Petersson i dokument Socialdepartement  dnr: S2016/04824/FS.
Det var droppen som åter fick bägaren att rinna över för i Socialdepartement dokument exkluderas  kända riskgrupper som transfusionsöverförd hepatit C och vårdpersonal.
Mig veterligen diskriminerar vårdens lagar ingen oavsett smittväg!


Riksföreningen hepatit C, som tidigare vice ordförande Riksföreningen hepatit C och ledamot styrelsen Stockholm, tidigare yrkesverksam sjuksköterska bl.a. 1177 skolad i folkhälsa och vetenskapens namn att rädda liv har undertecknad vigt sitt liv åt dessa frågor, och mot alla livsodds som ingen annan vårdpersonal.  Ja säkerligen lagt ca 1.5 miljoner kronor skattade egna pengar under antal år olika non profit aktiviter där jag också satsade ca 500 000 kr förverkliga drömmen om kunskap för vården och egen rehabilitering kanske  % återgång annat  jobb efter yrkesliv slogs sönder av smittan som spreds i mitt jobb - skrev motsvarande utbildning till vården på tema blodburna smittor inför inträde 11 maj 2013 och EU direktiv 2010/32/EU.

Vårdförbundets största visselblåsare - Osmakligt skylla på facket?
Sveriges sjuksköterskor är förbannade men Vårdförbundet anser det osmakligt att skylla på facket från massuppsägningar där 30 sjuksköterskor vid barnkliniken på Helsingborgs lasarett sagt upp sig i protest. Vårdförbundet ”kakkar i egen sandlåda” från vårdhistoriens största fackliga svek mot svenska folket där heliga Brigitta förbundsordförande Sineva Ribeiro 2014-08-22 skriver oskuldens brev till budbäraren. Ja förbundsordföranden skulle lämnat sin post med någon heder i behåll efter Geneve 30 maj 2016!

Stora journalistpriset nomineras i år avslöjandet Kommunals utsvävningar, slöseri, frosseri, girighet leder till raserat förtroende . Jag är stolt över att vara journalist 2016 säger Aftonbladet Sofia Olsson Olsén, och budbäraren är stolt över att vara Vårdförbundets största visselblåsare! Samtidigt har svensk mediaelit avstått granskning den största blåsningen mot hela svenska folket vårdskandal hepatit C! Ja historien upprepar sig ånyå lästips tondöv demokrati : Katastrof på recept : en vitbok om läkemedelsskador. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2005.

Ja facklig vårdkorruption krossar människors hjärtan i folkhälsa-och vetenskapens namn Planerad utvärdering min utbildning för anställda Södertälje sjukhus förbjöds av landstingets vårdhygien läkaren Kriisa Mall och utbildningen sänktes slutligen av Vårdförbundets fackliga elit från välkänt mörkertal hepatit C smittade sjuksköterskor. Förlorade mitt hem på kuppen, och  inte en journalist  har släppt en fjärt i Stockholm från den händelsen vid Södertälje sjukhus.

Klart och tydligt hepatit C kunskap- och utbildningsmonopol netdoktor.se
Som ledande svensk expertis avskyr kunskapsmonopol än värre när fria ordet hotas grundläggande beskydd FN konvention mänskliga rättigheter. Motsvarande kunskapsmonopol netdoktor.se rådde för tid Svenska Miljöinstitutet projekt insatser för förebyggande av skador och smitta pga. vassa instrument stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som drevs via IVL Svenska Miljöinstitutet och Ann-Beth Antonsson under antal år via AFA Försäkring miljonprojekt. 

I projektetapp nummer två bidrog AFA Försäkring med 1 900 000 kr. Projektgruppen uteslöt systematiskt patientskadefrågor hepatit C i vården och enligt information ämnade projektgrupp ta fram utbildningsmaterial som aldrig presenterades och sannolikt hamnade i papperskorgen efter att svidande kritik riktades mot hela projektet som ansågs djupt oetiskt.  Miljonregn AFA Försäkring projektpengar hade gemensam agenda som infekterat Vårdförbundet att medvetet exkludera kända riskgrupper yrkeshepatit C och vårdpersonal!

#NoHepGoesGlobal - Bensträckare paus musik länk

Netdoktor.se  lanserar utbildningsmaterial hepatit C till vården 
Utbildning finansieras från företag och "glömmer" inkludera vårdpersonal som riskgrupper! Finns inte en läkare som jobbar med hepatit C frågorna som ovetande vad som olöst för vården och vilka riskgrupper som systematiskt exkulderats. Samtliga informationsinsatser ska bekostas av landstingen och övergripande ansvar folkhälsofrågor vilar på Folkhälsominister Gabriel Wikström där folkhälsomyndigheten jobbar enbart på direkt uppdrag av Socialdepartement! Under början nästa år beräknas Folkhälsomyndigheten framtagit uppdaterat HIV-STI prevention och har i skarpa ordalag framfört krav nationell handlingsplan hepatit där riskgrupper ej ska kletas ihop övriga infektions sjukdomar som omfattas smittskyddslag 2004:168!

Ingen kan sia mörkertal hepatit C bland patienter och vårdpersonal - främst sjuksköterskor  situationen är synnerligen alarmerande  för sjuksköterskår som i första led arbetsmiljörisker blodburna smittor. 23 år har passerat sedan Sverige genomförde enda uppföljning antikroppar hepatit C i blod bland vårdpersonal. Så föreställ er dödlig smitta sprids bland journalister och nyhets redaktioner - vad skulle du göra bästa Peter Woldawski?

Hepatit C - vårdens asbest eller vårdens tsunami har skördat fler svenskars liv än Estonia eller Tsuniamin i Thailand sedan tidigt 1980 tal. Riktar kraftfull och välbefogad kritik mot (s) Folkhälsominister Gabriel Wikström och samtliga ledamöter Riksdagens Socialutskott från vårdhistoriskt svek mot svenska folket där ingen ovetandes olösta problemställningar!

”Jag kan inte följa mitt hjärta - Jag måste följa lagen” uttalade Justitiekansler om sjukvården i Dagens medicin 24 apr. 2014. 

Regeringens advokat Anna Skarhed är jävig och justitiekansler tillträdde under dåvarande Alliansregering december 2009. ”Regeringens advokat” har betungande yrkesbakgrund  som vice ordförande Patientskadenämnden och Läkemedelsskadenämnden det innebär hen haft god kännedom ekonomiska , juridiska åtaganden patientskador hepatit C  för blödarsjuka och millennium åtagande transfusionssmittade hepatit C via patientskadeförsäkringen LÖF.

I dokument 23 oktober 2001 från läkemedels försäkringsföreningen till Blödarsjukas förbund utgick 250.000 kr till ca 250-300 personer för psykiskt och socialt lidande dvs ”personer som smittats med hepatit C via läkemedel har utstått stora sociala och psykiska påfrestningar ” . Finns inte en läkare som arbetar med hepatit frågorna i Sverige som ej känner till dokumentet och Folkhälsoministerns statsekreterare Agneta Karlsson med yrkesbakgrund inom läkemedelindustrin förväntas företräda svenska folket och lämnat övriga vårdpolitiska, juridiska särintressen bakom sig!

Justitiekansler Anna Jävig Skarhed lyckades tyvärr ej särkilja politiska och juridiska särintressen - hepatit smittad vårdpersonal lämnades ensam i käftar djävulens advokater vid Försäkringskassan och AFA Försäkring. Justitiekanslerns beslut,  och avslag 2014-01-15 om ersättningsanspråk mot staten talar sitt tydliga språk - Stockholm är en liten stad och rykten sprids snabbt än mer när tunga vårdpolitiska frågor olöst på bordet valår 2014!

Omfattning hepatit C smittade blödarsjuka är känd och individuella miljonskadestånd har utbetalats via Läkemedelsförsäkringsföreningen och liten minoritet smittad vårdpersonal har behandlats som sopor. Ingen har heller  någonsin bemödat sig uppföljning hälsorelaterad livskvalitet- och socioekonomiska livsvillkor 1000 talet patientskador transfusionsöverförd hepatit C som patientskadeförsäkringen LÖF hanterat. Sverige klarade inte ens hantera 350 patientskador narkolepsi ett professionellt sätt utan media ingrep och genomförde uppföljande enkät för en traumatiserad minoritet patientskador!

" Sverige är ett av världens rikaste och mest välmående länder" säger Gabriel Wikström.
Är då synnerligen alarmerande en välmående demokrati, och rik nation med tio miljoner medborgare och  ”jättekorven orvar” till vårdsorganisation ej klarar samordna ynka 350 patientskador på professionellt sätt. Inga andra yrkesgrupper i vården än läkarna står som medicinskt ansvarig för patientsäkerhet gentemot skattebetalarna och svenska folket!

Sanning och konsekvens för vården netdoktor.se
Efter besked Soo Aleman. Bitr överläkare, docent. Gastrocentrum/Infektionskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset erbjuds netdoktor.se den enda, och sanna historien utbildning till vården dvs den om skrevs i förbjudna staden Stockholm!

Trickle down economics i vården  ja gratis är gott. Ett USB minne finns sparat på e-learing utbildning och materialet skänks gratis till utbildningsansvarig för kunskapsunderlag: Mats Halldin Medicinsk chef netdoktor.se , Riksföreningen hepatit C och Soo Aleman.

Granskning  och uppdataring utbildningsmaterial kan genomföras av SLL Vårdhygien  hygienläkare Kriisa Mall, IVL Svenska Miljöinstitutet och Ann-Beth Antonsson, AFA Försäkring och Vårdförbundet ombudshen Stefan Lundberg, glöm ej heller inkludera SKL Ned Carter. Kontakta därefter undertecknad hur utbildningen ska uppdateras och publiceras till vården på netdoktor.se 


Övrigt matnyttig granskande media : Lästtips historien upprepar sig : Katastrof på recept : en vitbok om läkemedelsskador. Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2005.

Vid dret tillfället bistod en stackars advokat i Malmö blödarsjuka, då som nu finns inte en välrenommerad advokatbyrå  Stockholm som vill påta sig driva skadeersättningar vård-arbetsskador hepatit C. Antal anmälningar har skickats till Finansinspektion med krav specialgranskning AFA Försäkring och LÖF Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag skadehantering patientskador transfusionsöverförd hepatit C,  och arbetsolycksfall blodburna smittor yrkes hepatit C som gemensamt är vårdhistoriens största  brottsoffer!

18 maj 2016 utlovade regeringen i Aftonbladet, se över försäkringarna vid person- och trafikskador. Fan tror på politikersagor (mp) Gunvor G Ericsson och sjuksköterskan upphöjdes till statssekreterare mitt i gräddbakelsen och budbäraren fastnade i Nobeltårtan! Förtroendekapital byggs långsiktigt och det budbäraren gjort för svenska folket är unikt och märkligt mirakel! Otroligt tacksam fick uppleva segerns sötma i Geneve 28 maj 2016 för vad ska ni göra nu - mörda mig?

Torka våra tårar utan handskar moder Svea
Lex Kaj

Inga intervjuer nu eller senare. Jan 2017 utkommer begränsad upplaga fotobok på engelska: "Nobel Prize 40th Aniversary - Bob Dylan Mystery"

--------------------------------------------------------------------
- Referens litteratur överflödigt hänvisar strategidokument hepatit Geneve 28 maj, pdf
länk.

- Besvara Sveriges första enkät: patienter- och vårdpersonal smittade hepatit C i vården, länk
--------------------------------------------------------------------
" Innan den stora vreden drabbar Sverige" 
Svensson är blåst, dubbelblåst, trippelblåst!
Urval artiklar hantering patientskador narkolepsi:

- Kan inte Sverige bättre än så här  -"Näe det kan vi inte" , länk
- SVT enkät - Stort missnöje bland vaccinskadade, länk
- Sorg och Ilska när ministern mötte de drabbade,
länk
- Oacceptabelt med ett tak för ersättningen, länk

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-