Nobelveckan 2016 : Samehoran`s bekännelser!

Folkhälsa nobelvetenskap, vårdkorruption och rasism!


 

Blogg uppdaterad = uppgraderad 2016-12-12

RASISM: Landstinget Uppsala chefsjurist Jens Larsson har en del att stå till svars för!

Mörk historia fram i ljuset: Inga samiska kvarlevor/skelettdelar finns kvar vid Karolinska Institutet men 400 kvarlevor/skallar finns i Uppsala:
Källa :Docent Olof Ljungström KI.

- Karolinska Institutet: 2015 Rapport mänskliga kvarlevor Statens historiska museer
, länk
- DN artikel -Karolinska institutet Mörk historia fram i ljuset, länk

Stockholm hem och födelsestad: Är lättad inga kvarlevor samisk urbefolkning kvar vid KI.
Kremering: Tidigare brand förstörde delar av samling och dokumentation.

---------------------------------------------------------------
"Inte min folkhälsominister"
SVT agenda - "Inte min folkhälsominister" länk 
Svt Agenda-Intervju Gabriel Wikström, länk

Uppdatering söndag: "Ge killen en chans"
Inga valsegrar skördas utan vårdens kvinnor! 
1.Alliansregering bröt löften betald specialistutbildning för sjuksköterskor!
Gabriel Wikström haltande retorik - usla mediarådgivare, noll koll närliggande historia?

2. Dag Larsson SLL Landstingspolitik: ( s)ent uppvaknande- knappast drivande krav schyssta villkor sjuksköterskor. Läkare 1.a prioritet trots sjuksköterskebrist ökar dödlighet våra sjukhus. Chefsläkare SLL/SLSO Stefan Kallström Jansson vit man och läkarelit har heller aldrig förstått samehorans bekännelser- eller vad säger en av vårdens mäktigaste män Gabriel Wikström?

Samehoran "Ge killen en chans"  - Gabriel Wikström en av världens sämst meriterade folkhälsominstar vid internationell jämförelse, ja kritiken gick hård från vården samband utnämning. Tyvärr har farhågor besannats, SSU snabbspår, betydande kunskapsluckor och brist livserfarenhet förödande vårdhistorisk kris utöver usla mediarådgivare, haltande ledarskap och sammansättning medarbetare. 

14 april 2015. Deltog som en deltagarna uppvaktning Socialdepartement. Statsekreterare Agneta Karlsson har fortsatt förtroende som företrädare svenska folket om inga tveksamheter kvarstående särintressen läkemedelsindustrin! Men om statsminister Stefan Lövfen medvetet valt svag folkhälsominister kan rekrytering bli ödesdiger!1 december VärldsAidsdagen
Vårdens lagar diskriminerar ingen och yrkesetik läkare och sjuksköterskor står stark från politiker kommer och går.Jan Olof Morfeldt grundade Noak Ark och Riksföreningen hepatit C delade lokaler under många år. Som tidigare vice ordförande Riksföreningen hepatit C och ledamot styrelsen Stockholm minns sista sommaren 2008 för läkaren Jan Olof Morfeldt.
Efter ett möte med hepatitförening stod på trappan Noaks Ark och stoppade "Nola" som ständigt på språng ut i livet. Tog åter upp svår situationen hepatitsmittade i Sverige och fick som alltid uppmuntrande råd tillbaka. Ja livet tog slut samma år för  Dr Morfeldt var sista gågen vi pratades vid på trappan i solsekenet den dagen...Minns fortsatt hur hen sprang upp i backen mot en parkerad bil alltid på språng någon annan stans och nya möten...

40 år jubileum Nobelvetenskap Världshepatitdag 28 juli stod ny generation folkhälsans ministrar tyst men VärldsAids dagen 1 december uttalade sig Gabriel Wikström.
Tyvärr slog offentligt vadslag in - blir ingen donation 1.000kr Noaks Ark.

Samehorans bekännelser blodburen smitta i vården!
Sverige har systematiskt utnyttjat hepatit C infektion som har få eller inga symptom.
Folkhälsoministerns eget speciella sändebud under Ebola epidemi professor Hans Rosling hävdar att Sverige begår lagbrott vårdens lagar att avstå tillhandhålla botande hepatit C behandling, länk

Frågan är befogad från välkänt mörkertal smittade i vården men fråga är om det har någon politisk betydelse oavsett partifärg och regering när ekonomi ansträngd-ja risken är uppenbar svenska medborgare utsorteras trots en av vårdens största humanitära katastrofer i modern tid.  Obetald springnota svenska folket handlar om miljardbelopp! 

Dåvarande Allians och ( s) (mp) regering stod enade ekonomiska åtaganden narkolepsi max belopp 10 miljoner kronor till några hundratal som fått sina liv krossade. Det hade Sverige pengar till för liten grupp patientskador narkolepsi där inga kostnader för botande hepatit C behandling.

Risken är uppenbar att smittade i vården okänt märkertal kommer vålla dödsfall för de som ej får tillgång botande behandling-detta är (m ) oppostionsledare Batra  som Folkhälsominster Gabriel Wikström fullt medveten om. Om Sverige ämnar fortsätta på den vägen och frångå ekonomiskt, politiskt, juridiskt ansvar patientskador i vården bryter detta grovt mot antal lagar utöver FN och Europakonvention om mänskliga rättigheter!

Nuvarande regering utsätter sig betydande poltiska risker men finns inga indikationer ( s) ( mp) regering ens kommer anföra skadeståndsfrågan innan valet 2018. Får anses osannolikt eftersom handlar om betydande ekonomiska åtaganden svenska folket.

Ersättningsnivåer
LÖF -patientskadeförsäkring patientskador tranfusionssmittade före -92 och AFA Försäkring hantering minoritet vårdpersonal är en skam. LÖF har tydliga försäkringsvillkor ex gratia åtaganden transfusionssmittade - ersättning utgår engångsbelopp ca  50-150.000kr beroende grad leverskada och ytterligare några 1000 lappar tid för medicinsk behandling hepatit C -  that.s it! Extra ersättning utgår om behandling ej framgångsrik.
2012 ca 2.200 kända fall transfusionsöverförd hepatit C.

Moment 22: Hepatit C är vårdens asbest kvinnodominerade yrken på motsvarande sätt som historiska fackliga- och politiska misstag asbestos inom industri och bygg!
AFA Försäkring ges fritt spelrum trots söndertrasad arbetsskadeförsäkring utöver oklara politiska åtaganden ILO konvention 121. Det har försatt en av vårdens allvarligaste arbetsolycksfall  yrkeshepatit C  och minoritet smittad vårdpersonal med svartepetter på hand i vårdhistoriens största katastrofer.

"Osmakligt skylla på facket" Vårdförbundet Skånes ordförande Mats Runsten.
Ersättning sveda och värkt AFA Försäkring motsvarar facilia belopp 27.500kr och ytterligare ca 100.000 kr övriga olägenheter. Dödlig arbetsmiljöproblematik har systematiskt mörklagts av läkarelit i symbios Vårdförbund där förbundsordförande Sineva Ribeiro bär historiskt ansvar! Sveket mot svenska folket blottlagd hepatitepidemi går till den fackliga historiens största svek inom Vårdförbundet-inte minst yrkesetik ansvar egna yrkesgrupper!

Dystra utsikter för Sverige kommande år!
Rättsvårdande myndigheter: AFA och LÖF patientförsäkringen har anmälts till Finaninspektion med krav granskning hantering patientskadeärenden hepatit C. 18 maj utlovade regeringsrepresentanter med Gabriel Wikström i spetsen generell granskning försäkringsbransch person och trafikskador.

Som ledande svensk patientsäkerhetsexpert vid internationell jämförelse och erfarenheter från svenska rättsvårdande myndigheter JO, JK , DO, IVO hantering yrkeshepatit råder fullständig systemkollaps. Politiska utspel om granskning försäkringsbransch är skenmanövrar och signalpolitik. Framtiden för överlevande vårdens största humanitära katastrof ser mycket dyster ut i Sverige utredningar kommer ta många år och politiska beslut ska därefter köras i långbänk Sveriges Riksdag på motsvarande sätt  åratal av utredningar ny arbetsskadeförsäkring.

Arbetsskadeförsäkring. Riksrevisionen riktade kraftfull kritik 2007 mot försäkringskassan hantering arbetsskadeförsäkringen därefter har antal utredningar sysselsatt maktellit som konstaterat princip samma sak och till stora utredningskostnader för skattebetalarna. Konstaterar torrt finns ingen politisk vilja ökad rättstrygghet ens vid arbetsolycksfall där statsmakterna skulle avstå överskott av miljardinkomster från arbetsskadeförsäkring där pengarna var öronmärkta för arbetsskadade. Utöver har Sverige ca 800.000 fattigpensionärer och jämförande pensionsvillkor grannländer i Norden är vi åter sämst i klassen!

Miljoner arbetstagare ska veta -vi är utbytbara och piskad passera käftarna FK och AFA Försäkring om arbetsolyckan framme det är den bistra verkligheten som få förstått!

Politiker leker omvänd Robin Hood och urholkar grundläggande ekonomisk trygghet för miljoner arbetstagare som riskerar skadas på jobbet varje dag. (s)ocialförsäkringsminister Annika Strandhäll har stått anmärkningsvärt tyst sedan parlamentariska socialförsäkringensutredning överlämnade slutrapport "Mer trygghet och bättre försäkring" 2005.


För en hårt utsatt minoritet smittad vårdpersonal har situationen inom arbetsskadeförskringen varit obarmhärigt, djuriskt omänsklig och ekonomisk katastrof-få om någon överlevande återgår i sjukvårdsarbete efter överlevt dödlig hepatit C.
Sverige åter särklass sämst i EU klass hantering hepatit C smittad vårdpersonal. Ingen bryr sig men fungerande sjukvård kräver allt mer välmående Stockholmselit!

Regeringens främsta uppgift är att värna medborgarnas hälsa och trygghet oavsett flyktingskris och framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Två år har passerat och situationen problematisk och skapar trovärdighetproblem ( s) politik från strama budgetregler. Finns inga pengar till fungerande trygg arbetsskadeförsäkring miljoner arbetstagare och hårt ansatta statsfinansier springnotan vårdens största humanitära katstrof ska regeringen gå till banken och uppträda som vanligt folk!


Irland tribunal patientskador HIV och hepatit C.
2015 utgick ersättning på 15.9 miljoner EUR och genomsnittlig ersättning överlevande HIV oich hepatit C motsvarade ca 238 000 EUR. Sverige är i dessa epidemiska dödliga sammanhang demokratins utvecklingsland i öppet moraliskt och etiskt sönderfall är otroligt stötande och skapar betyande trovärdighetsproblem för regeringens respekt för svenska folket. Dödlig smittan har spridits i vården oavsett klasstillhörighet från slott till koja. 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.

Vårdens främsta uppgift har alltid varit att rädda liv och vårdfrågor står åter välförtjänt som no 1 på svenska folkets agenda.  En ung kvinna ( m ) riksdagsledamot Jenny Petersson pockar på uppmärksamhet och ställer folkhälhälsominister Gabriel Wikström mot väggen Sveriges Riksdag. Finns i detta akuta skede ingen anledning avstå att lovorda envar riksdagsledamot som anför frågor som debatteras öppet motsvarande parlament i Scottland och House of Commons. Detta är folkets röst och inte ens Gabriel Wikström kan längre ducka för folkhälso-och nobelvetenskap och 400 miljoner röster.  Politik ska vara på riktigt och trovärdig för olyckligt ovetandes valboskap får övriga delar av befolkning vara.

Liten länksamling:
HIV skandal, länk
Hepatit C skandal, länk
2016 Hepatitdag 28 juli The virus-svensk dokumentär, länk
2007-2016 vårdens asbest: Olöst arbetsmiljöskandal, länk

Del 2 Samehoran bekännelser
Aldrig varit så uppgiven, förbannad och upplevt mig så superdiskriminerad av någon politiker. Gabriel Wikström är superbesvikelse där dåvarande folkhälsominister Göran Hägglund framstår som en lysande stjärna patientsäkerhet. Ca 600.000 har piskats inskaffa privat vårdförsäkringar, ja pengar och fet plånbok får allt mer betydelse dvs. rätt vårdgivare och rätt vårdnivå. Dubbelbeskattning skapar trovärdighetsproblem offentligt finansierad vård och  "otrygghet" som patient kan samehoran skriva under på dessutom utbildad för uppdrag och bedömt vårdnivåer  för svenska folket på 1177!

"Jag är folkets röst" alltid haft genomgående ca 90% stöd  vanligt folk på gatan oavsett non profit initiativ men nya vindar blåser över Stockholmselit och ny generation politiker vandrar motsvarande fotstår som valutgång USA indikterat - är inte enbart landsbygdsbor som uselt förtroende ledamöter Sveriges Riksdag! Att jag ej fått genomslag gehör ( s) regering ta som avskräckande exempel - (s)ituation burlesk!

Rasism -Inte utan min mor!
8 November upptogs röstlängd Sametinget enligt 3 kap 5 paragraf sametingslagen (1992:1433). Symboliskt viktigt men läget blev "akut" någon form beskydd mot diskriminering och korrumperad Stockholm-och myndighetselit där grova brott begås öppet mina fri och demokratiska rättigheter FN och Europakonventionens stadgar!

Landstinget Stockholm-och Uppsala. Tala öppet om rasism när den blottlagts så in i norden mot urbefolkning! Nej handlar inte enbart judar och arabers rättigheter min hem och födelstad stockholm bästa Peter Wolodarski och (s) politisk sakkunnig Natalie Sial.

I den medicinska vetenskapens högborg Karolinska Institutet förvaras 100 tals skallar urbefolkning  olika delar av världen som mina samiska förfäder. Är oerhört stötande inte minst från vad maktelit utsatt mig för.båda landsting. Motsvarande rasism och "vetenskap" återfinns Dekanhuset närliggande Landstinget Uppsala där klappjakt pågått också mot min person. 2010 valår besök Sveriges Riksdag bar med mig små burkar samisk delikatess hjortron- finns ingen kan påstå sig ovetande min samiska bakgrund! 

Att starka Allianskrafter vita män-och läkarelit positionerat sig i tunga vårdpolitiska frågor landstinget Uppsala och Stockholm råder ingen tvekan om från frågan om vinstjakt i välfärden eller arbetet blodburna smittor i vården till olöst vårdskandal hepatit C. Inga av dessa frågor är en nyhet för någon i ledande position ej ens vårdmedia Dagens medicin eller Vårdfokus som censurat mina debattinlägg med stor frenesi.

Blåst stormvindar i hepatitfrågan sedan ny ordföranden tillträdde i Läkarförbund, Vårdförbund och kommunal dvs Anneli Nordtström som fick lämna köksvägen efter korruptionsanklagelser. För Sineva Ribeiro med portugisk påbrå och Heidi Stensmyren med norskt påbrå öppnade Sverige alla hjärtan till gräddbakelse efterföljande analys deras förhållande till mig - ledande svensk expertis med samiskt påbrå -ja överlämnar slutanalys till svenska folket och (s) folkhälsominister!
 
Att delar av Vårdförbundet uppträtt rasistiskt och förbundsordförandes brev 2010-12-06 djupt problematisk, ja avstått publicering av brev tills vidare-synar fortsatt Gabriel Wikström som vid tillträde möte med Sineva Ribeiro!


, länk

Folkhälsovetenskap och patientsäkerhet
Geneve 28 maj 400 miljoner röster var segern sötma där tog unik demokratiresa slut. Det jag gjort är anmärkningsvärt och förstår inte hur det gick till men garanterat skrivit in mitt namn kommande generationer.

Nobelveckan snillen sepkulerar
Är glädjande Bob Dylan inte satte foten min hemstad 2016 fanns antal goda skäl att avstå.
Dylan analys och skvaller lär fortsätta  bl.a. information utmärkelse togs bort från pristagagarens hemsida och det som pågått i det tysta. Svensk läkarelit har bäddat för detta Macchiarini blev startskott men snödrivorna växer framför Karolinska Institutet där ingen lyckats sopa framför egen dörr. Behåller källor för mig själv men starka krafter var i rullning nationellt som internationellt och mitt namn ej okänt internationellt. Jag skäms å Sverige vägnar där vissa uppenbart beredda gå över lik och kvadda det finaste vården har- nobelpris i medicin!

Stockholmsk djävulsdans dödens bro Västerbron
Som ledande svensk expertis och patientsäkerhetsexpert, ja de som vet vad jag utstått under många år har överlevt ännu en mardröm. Funderar varför ska allt elände drabba mig ? Men efter idoga ansträngningar, samverkan dialog patientförening tog endast sex månader nå konkreta, synliga resultat jämförelsevis Sveriges Riksdag som världsmästare i långbänk.

Suicidprevention Västerbron -komplettering, förbättrad teknisk lösning skyddsräcke genomförs under vintern. Händelsen bland mest smärtsamma jag varit med om men otroligt tacksam nyförvärvad kunskap, vittnesmål från sjuka psykiatrin öppet sönderfall närliggande systemkollaps, tystnadens kultur, vållande patientdöd! Ja psykiatrin betydligt sjukare än somatiken någonsin varit är ingen nyhet därmed usel tillväxt  - få läkare och sjuksköterskor vill ge sig in i galenskapen!


Ihärdiga rykten hävdar låses dörren till Riksdag och nycklarna slängs kan ledamöter jobba i många år utan kontakt med omvärld krävs bara mat och dryck. Gratis smakar gott årets nobelmiddag vård-och vetenskapkorruption dödens stad Stockholm där döskallar lit de parad vetenskapens högborg - Karolinska Institutet.


Vad är en ursäkt värd?
" Jag beklagar verkligen att (Samehoran) känt sig kränkt och diskriminerad"
2016 juni - Landstinget Stockholm Masuad Sayed , läkare och verksamhetschef.

Skrivit till justitidepartement klargörande förutsättningar ex gratia/ansökan nåd direkt hos regering. Inte bara mitt liv som förstört men gjort unik demokratiresa betalat mycket högt pris min öppenhet och uppkäftighet men övriga riskgrupper göre sig ej besvär detta skede.
Sker ingen öppning anmäler Sverige till Europadomstolen för mänskliga rättigheter ingen värnar min säkerhet så intar vår tids agenda äta eller ätas- Stockholmselitisk modell indvididualism och egoism på liv och död!


Rasism sanning och konsekvens
Funderar över journalisters yrkes-och livsvillkor vad Peter Woldawski har för tankar om Dekanhuset i Uppsala eller 100 tals skallar Karolinska Institutet  där stanken av rasism densamma oavsett judisk eller samisk härkomst?

Kan bara hoppas journalistelit Stockholm har mer tilllåtande "arbetsmiljö" där chefer ej piskar journalister till självmord som mina kollegor- Elisabeth i Norrköping,
länk

 - Ger inga intervjuer men utkommer med fotobok 2017 (endast Engelska)
 - Bojkottade samtliga Nobelsändningar 2016. Alfred Nobel sönderknullad vårdvetenskap!
-  Bilder publicerat fredag sociala medier 

Torka mina tårar utan handskar - släng dig i vägen Moder Svea!

Lex Kaj

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-