Samehoran`s julblogg 2016

Samehoran bekännelser - året som gick medan demokratin sov!


En tillbakablick över visselblåsares framgångssaga i folkhälsan- och vetenskapens namn.Stockholm-Uppsala: Hat och rasistbrott i vårdvetenskapens namn kvarstår olöst landstinget Stockholm och Uppsala. Inga folk-och förtroendevalda politiker, fackförbund, läkarkår ingriper.

Sverige: Fortlöpande repressalier systematiska brott FN och Europakonventions stadgar mänskliga rättigheter och brott sjukvårdslagstiftning hotar fortsatt min patientsäkerhet.

Tystnadsplikt och sekretess i vården. Patientsäkerhetsexpertis maktlöst tillstånd – piskas fortlöpande  och mot min vilja blottlägga patientsekretessbelagda uppgifter sociala medier, myndigheter, och media.

England ”Den största katastrofen i NHS historia” Under året fortskrider debatt England och Skottlands parlament och Folkhälsominister Skottland Shona Robinson beslutar om ersättning vårdskador hepatit C och HIV för 1000 tals överlevande och anhöriga som förlorat familjemedlemmar.  Labor ledamot Diana Johnson driver hård debatt mot konservativ regering i House of Common. 7 december tilldömer domstol i Skottland en far som förlorat sitt barn 110. 000 EUR för traumatiska upplevelser där vården besmittat pojken med HIV och hepatit C. Inte en rad skrivs i svensk media under året.

Sverige februari. Statens diskriminering av samerna. Svenska kyrkan och Biskop Antje Jackelén söker försoning med samerna.

11 mars visselblåsarskydd: ”Normalt ska man först slå larm internt om man misstänker att allvarliga missförhållanden försiggår. Man kan också slå larm till sin fackliga organisation. Det jämställs i lagtexten med ett internt larm” Artikel Arbetarskydd citat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Stärkt för skydd för visselblåsare börjar gälla 1 januari 2017.

21 maj Patentsäkerheten är inte hotad. En svårt sjuk vän kastar sig utför en av Stockholms broar och avlider. Efterföljande granskning, påtryckningar och samverkan föreningsföreträdare föranleder snabba resultat. Sex månader senare utlovar staden påbyggnad säkerhetsräcke och förbättrad suicidprevention. Sveket från sjukvården är oförlåtligt (patientsekretess)

Geneve 28 maj och på dagen veckan efter en väns tragiska, onödiga död röstar 193 nationer igenom historisk resolution. Sverige böjer på gam nacken under trycket betydande majoritet. Almedalsveckan 2010. Min nu döda vän följer med som stöd under uppvaktningar politiskt etablissemang. Intervju genomförs bl.a. på tema blodburna smittor i vården EU direktiv 2010/32/EU med Vårdförbundet dåvarande ordförande Anna Karin Eklund. Almdalsveckan 2014 rasism och hatbrott. Jagas bort från ön tvingades åka hem samma dag bl.a. saboterades planerad konstutställning med dansk sjuksköterska Eva Colstrup och invigning Folkhälsomyndigheten Generaldirektör Johan Carlsson.

Eva Kolstrup välkänt namn i Danmark från berättelsen arbetsplatsolycka där hen riskerade smittas med HIV och hepatit C. Valår och Almedalsveckor 2010-2014 finansieras egna skattade pengar.

Norge Juni: vårdskador och riskgrupper. Regeringen antar nationell handlingsplan hepatit. Vårdpersonal och tranfusionsöverförd hepatit C inkluderas och uppmanas testa sig.

27 juli Riksdagsledamot Jenny Petersson (m) skriftlig fråga 2015/16:1453 besvaras av Statsråd Gabriel Wikström (S). Folkhälsoministern klarlägger riksgrupper och prioriteringar -sprututbyte och missbrukarvård. 28 maj historiskt beslut Geneve omnämns ej med ett ord.

Världshepatitdagen 28 juli-uppmärksammar 40 års jubileum Nobelpris 1976-2016 Läkaren Baruch Blumberg. Samma dag genomförs första non profit hepatitkampanj Stockholms-bana. Stockholms läns landsting och Barncancerfonden visar inget intresse finansiellt stöd eller överta kampanj ide. Samehoran lånar ca 30.000kr för att genomföra kampanj. Folkhälsominister Gabriel Wikström gör inga uttalanden under dagen och spenderar morgonen i solen med frukostmöte regeringskansliet.

Världshepatitdagen 28 juli-Dagens medicin publicerar debattartikel ”Sjukvårdsministern har chans att eliminera hepatit C”

Köpenhamn 12 september– WHO Europa. Kronprinsessan Mary av Danmark talar inför ministrar och vetenskaps elit. Kronprinsessan Mary av Danmark blir första representant Europas kungahus som öppet ger stöd 400 miljoner världsmedborgare smittade hepatit. Medlemsländer WHO Europa antar resolution som antogs i Geneve 28 maj 2016. Sveriges kronprinsessa Victoria har ej varit ovetande svår situationen i Sverige men tyst diplomati en dygd.

Stockholm November netdoktor.se publiceras utbildning om hepatit C till sjukvården ekonomiskt med stöd från Gilead Sciences Sweden AB. Kunskapsunderlag tas fram via Riksföreningen hepatit C men där kända riskgrupper blodburna smittor vårdpersonal exkluderas. Skarpa protester framförs till utbildningsansvarig Docent Soo Aleman och Mats Halldin, läkare och medicinsk chef Netdoktor.

Netdoktor.se har inför 2017 kompletterat kunskapsunderlag med följande text ”Sticktillbud/skärskador eller stänk av blod/blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud eller slemhinnor kan innebära en potentiell risk för överföring av hepatit C samt andra blodsmittor som hiv och hepatit B, bland vårdpersonal eller personer på andra arbetsplatser (t ex poliser).

Utbildning netdoktor.se har därmed legitimitet, men:
Detta sker i samma stad där utbildning till vården EU direktiv 2010/32/EU togs fram inför inträde 11 maj 2013 och utvärdering på utbildning förbjöds bland vårdanställda efter ingripande SLL vårdhygienläkare. Utbildningen sattes i sank efter händelsen och kom aldrig ut till vården.

FN konvention stadgar Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

November Svensk rasbiologi – Etnisk diskriminering då och nu.

1976 Nobelpris Stockholm-Uppsala folkhälsovetenskaplig ”petitess”. Nobelpristagare, läkaren Baruch Blumberg judisk härkomst.

November: Ansöker och upptas röstlängd Sametinget. Påbörjar granskning den mörkaste delen över svensk vetenskaps nutida historia, rasbiologen och nazist läkaren Herman Lundborg som utbildades i Stockholm och Uppsala. Dekanhuset i Uppsala folkhälsovetenskapens största skräphög härbärgerade under 1930- och 40-talet Statens institut för rasbiologi. Docent Olof Ljungström Karolinska Institutet verifierar att inga kvarlevor kvarstår i samlingarna mina samiska förfäder.  Marika Hedin, chef Uppsala universitets samlingar och Universitetsmuseet Gustavianum intygar att sista samiska kvarlevor överlämnas till företrädare för Sametinget 2015.

10 december snillen spekulerar: Varför avstod Bob Dylan sätta sin fot i Stockholm under 2016 och varför togs inledande information Nobelpris bort från musikerns webbplats ?

11 december ”EU måste lagstifta om skydd för visselblåsare” SVD debattartikel Marita Ulvskog, Jytte Guteland och Olle Ludvigsson. Kanske dags sopa egen dörr?

19 december ”Kära Herman”.  Internationellt upprop via brev ambassader och ambassadörer Ryssland, USA, Israel, Tyskland, Europaparlament, Arab League. Syfte pressa på Sverige göra upp smutsiga historien nazistläkaren och rasbiologins främsta företrädare Herman Lundborg!
se pdf fil, länk

Slutord och citat: ”För att förstå din framtid måste du ha förståelse för din historia” Ny generation maktpolitiker -och media elit har visat liten om någon respekt för ledande patientsäkerhetsexpertis som vår tids mest framgångsrika visselblåsare i vetenskapen och folkhälsans namn. Samehoran är folkets röst från start till mål. Under första kvartal 2017 utkommer liten fotobok preliminärt arbetsnamn: ”Demokratin som begick harakiri” - En samehoras bekännelser över hatbrott, patientdöd och rasism i vården!

1 mars 2017 deadline landstinget Uppsala och Stockholm för överenskommelse med min advokat Advokatfirman Arne de Bourgh. Nås ingen uppgörelse inlämnas stämningsansökan mot båda landsting. Avråder i skarpa ordalag dra detta öppen rättsprocess! Inga intervjuer.
Samehoran - önskar god jul och gott nytt år!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-