Blodburen smitta (sv)
Geneve 28 maj 2016 Klart och tydligt hepatit - historiskt beslut länk
Juni 2016 Norge Nationell handlingsplan hepatit-information länk
27 juli 2016 Folhälsominister prioriterar riskgrupper, dokument pdf
Handlingsplan hepatit, länk pdf
Nationell samordnare blodburen smitta -förslag valet 2014 länk
pdf
EU direktiv 2010/32/EU länk pdf
2010 "Riksdagens utredningstjänst" länk pdf
2009 Enkät: Blodburen smitta 17 riksdagsledamöter 2009, länk pdf
"Vi tvingades ta mediciner mot HIV", Arbetarskydd 2010 länk
pdf
"Ge smittad yrkeskår sin rätt till ekonomisk trygghet" GP 2007, pdf
"Ministern stöder skärpta rutiner mot hepatit C", Arbetarskydd 2007  länk
"Risk för smitta anmäls inte" DN 2007, pdf länk
"Smittad sjuksköterska förstod inte konsekvenserna" DM 2005, pdf länk
2008 TV4 Nyhetskanalen Intervju "Sjukvårdare till attack mot Försäkringskassan" länk pdf
2008 Seminarium Stockholm 2 december 2008 stick-och skärskador i vården, länk pdf
2012 nr 4.Polisen Stockholm, Debattinlägg information blodburen smitta länk
pdf
2013 Läkartidningen "Angeläget generösare provtagning hepatit C" länk pdf
2001dokument blödarsjuka hepatit Läkemedelsförsäkringsföreningen, länk pdf

1922-2016 Sweden Racial Biology of Science
Untold truth and reconciliation commission
Skulls Karolinska Institutet, link
Skulls Uppsala/Stockholm Polynesia, link
The Nazi Devil Uppsala , link

WHO hepatit
2016 Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021 pdf
2016 14 september adopted - WHO Europe first-ever Action Plan for viral hepatitis pdf
Hepatit resolution antagen 22 maj 2014  pdf

Hepatit C vägledning april 2014: screening, omvårdnad, behandling,  pdf

Patient and worker safety
Penrose Inquiry link
Hepatitis C and HIV tribunal, link
Prevalence healthworker review meta-analysis pdf

European Court of Human Rights
2011 Italy Courtcase
pdf

ILO dokument (sv)
Arbetsmarknadsdepartement 2011
pdf
ILO lista arbetssjukdomar, pdf

Arbetsskadeförsäkring (sv)
2007 Riksrevisionen rapport "Försäkringskassans hantering av Arbetsskadeförsäkringen" länk  pdf
2011 Inspektion för Socialförsäkringen rapport "Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv" länk pdf
2012 Arbetsskadekommissionen "Förslag på reformerad arbetsskadeförsäkring" länk
pdf
2012 Underlag-Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen "En alternativ Arbetsskadeförsäkring" länk pdf
2001. blödarsjukas sista ersättningar utöver tidigare individuella, hemlig uppgörelse, länk pdf.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (sv-eng)
Juli 2012 "Hepatit C hos patienter efter blodtranstransfusion – resultat av screening 2007–2010" länk
pdf
2014 "Smittsamhet vid infektion av hepatit C virus" länk pdf 

IVO (sv)
Anmälan transfusionöverförd hepatit C, Sahlgrenska sjukhuset, beslut 2013 pdf

(RAV) och Läkemedelsverket ( sv)
Juni 2014 "Läkemedelsbehandling av hepatit C virusinfektion hos vuxna och barn – kunskapsunderlag 2014" länk
pdf 


Granskning försäkringsbolag - vårdskandal hepatit C (sv)
8 augusti 2016 Brev justitie-och socialdepartement, pdf länk