USA CDC, motsvarande Folkhälsomyndigheten Sverige.
unikt beslut!

Uppmanar alla amerikaner födda 1945-1965 testa sig för hepatit C! Informationsfilm, se  länk

England, sjuksköterska England ersätts 75.000 pund efter stuckit sig på kanyl-utan att smittas".
Sverige har lång väg kvar i lärande för livet av jämställda icke diskriminerande livs-och yrkesvillkor vårdpersonal, artikel länk

England, vårdskandal "Bloodbrothers"
Dödlig tystnad 2014. 23 minuters utbildning/information politiker/beslutsfattare sjukvård" länk

England, Hepatitdagen 28 juli. sjuksköterskor stödjer arbete mot hepatit C,
 länk

Global WHO kampanj oktober, uppmärksammar stick-och skärskador i vården, länk

USA, American Academy of Nursing
Lovordar CDC initiativ utökad screening- Vad är Vårdförbundet
 länk

Studie-litteraturgenomgång hepatit C och vårdspersonal, pdf länk 

WHO prel. summeringsrapport Ebola och vårdpersonal, pdf länk

WHO öppen remiss -strategi handlingsplan hepatit och HIV, slutdatum 1 juni 2016 länk

Läkare Australien smittade 54 kvinnor vid abortklinik. Medger skadestånd till drabbade patienter, länk

EU tredje folkhälsorapport "Health at a glance" : 35 000 EU medborgare dör i trafiken. Men 57 000 EU medborgare dödsfall hepatit C glömdes bort, länk

2015 jan. England House of Common blödarsjuka vårdskador hepatit C. Tre timmar debatt enad politikerkår kommande ersättningar, offentlig ursäkt blödarsjuka. Historisk händelse England, länk

2015 USA, president Obama storsatsar på arbetet mot HIV och hepatit,
länk

2015 England, blödarsjuka driver diskrimineringsfrågan till rättslig prövning? länk

WHO ny publikation feb.2015. Osäkra injektioner: 1.7 miljoner smittas årligen hepatit B, hepatit C 315.000. pdf
länk
 

Rättsfall USA-patientskador hepatit C avgort i domstol, länk

Iran film "Behind the wall of silence" länk

England 25 mars Penrose Rapport "Hepatit C den största vårdskandalen i modern tid" 
5 år utredning, pdf 
länk

Stockholm conference infectious disease prevention 11-13 November 2015, link

BBC Radiointervju maj 2015 vårdskador hepatit C ersättningar länk

Folksam, diagnosförsäkring Vårdförbundet bl.a. hepatit C upp till 500.000kr, pdf 
länk

"Somliga går i Folkhälsans trasiga skor" Debattinlägg Cornelis Vreeswijk, pdf länk

WHO "Making all injection safe"
pdf
länk

High Court increases compensation to Hepatitis C victim by €70,000 , länk

European report workplace safety,
länk 

HEP MAGAZINE
Last issue,
link
 

Folkhälsomyndighet HIV - Nationell kampanj, länk